Gun jezelf goede voeding

Wist je dat voeding van grote invloed is op lichamelijke of psychische klachten?
Dankzij voedingsstoffen kunnen alle onderdelen van het lichaam groeien en functioneren.
De diëtist helpt je op weg met een persoonlijke voeding naar een goede gezondheid. De huisarts of specialist kan een verwijzing geven voor de diëtist.
Een persoonlijk voedings- of dieetadvies kan helpen bij:
– spijsverteringsklachten (maag-, darm-, gal- en leverproblemen);
– hart- en vaataandoeningen (cholesterolproblemen, hartfalen);
– longklachten (o.a. copd);
– diabetes;
– vage klachten zoals moeheid en slechte conditie van de huid;
– het versterken van het immuunsysteem;
– gewrichtsklachten en versterken van de botten;
– ondervoeding;
– gewichtsproblemen (eetstoornis, ondergewicht of overgewicht).

vergoeding en tarief

Ook in 2023 is dieetadvisering door de diëtist weer opgenomen in de basisverzekering voor 180 minuten per kalenderjaar.(Houd wel rekening met uw eigen risico van €385,-).

Tijdens het eerste consult (60 minuten) vindt het intake gesprek en voorbereiding behandelplan plaats. Een week later zal in het tweede consult (60 minuten) het voedingsadvies en behandelplan besproken worden. Daarna heeft u vanuit de basisverzekering nog recht op 2 consulten van 30 minuten.

De Voedingsschool heeft contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. De factuur wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit aanvullende verzekering extra dieetadvisering. Bekijk hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wanneer u behandeld wordt voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) of CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten), en uw huisarts ketenzorg aanbiedt, kunt u op verwijzing, dieetadvisering krijgen waarbij het eigen risico niet in rekening wordt gebracht. Voor andere diagnoses, bij andere zorgvraag of wanneer uw huisarts geen ketenzorg aanbiedt, wordt dieetadvisering wel met het eigen risico verrekend. Voor dieetadvisering aan kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet.

Tarief

Indien er geen sprake meer is van vergoeding, ontvangt de cliënt een nota. De Voedingsschool hanteert het tarief van €37,50 per 30 minuten.

Afspraak annuleren

Bij het niet nakomen van een afspraak of het annuleren van een afspraak binnen 24 uur, wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit bedrag dient u zelf te betalen.

afspraak

Telefonisch kunt u een afspraak maken voor een consult. De consulten vinden plaats op dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Ik ben bereikbaar op tel.: 06 53728161. Tijdens de consulten neem ik de telefoon niet op. Probeer het later nog eens of bel tijdens de telefonische spreekuren op maandag t/m vrijdag tussen 12.00 tot 13.00 uur.

Verwijzing

In 2011 is Direct Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Het is noodzakelijk om hiervoor een screening uit te voeren. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze screening en/of eisen toch een verwijzing van een (huis)arts.