Mobirise

Voedingsadvies

Wist u dat voeding van grote invloed is op uw lichamelijke of psychische klachten?

Dankzij voedingsstoffen kunnen alle onderdelen van het lichaam groeien en functioneren.

De (orthomoleculair en natuur) diëtist, Caroline Holsbeek, helpt u op weg met een persoonlijke voeding naar een goede gezondheid. De huisarts of specialist kan u een verwijzing geven voor de diëtist.

Een persoonlijk voedings- of dieetadvies kan helpen bij: 

- het verminderen bij chronische ziektesymptomen (o.a. diabetes, gewrichtsklachten, 

  voedselovergevoeligheid);

- spijsverteringsklachten (maag-, darm-, gal- en leverproblemen); 

- hart- en vaataandoeningen (cholesterolproblemen, hartfalen); 

- longklachten (o.a. copd); 

- nierziekten; 

- vage klachten zoals moeheid en slechte conditie van de huid; 

- het versterken van het immuunsysteem; 

- problemen met de schildklier; 

- versterken van de botten (bij osteoporose, osteopenie, botbreuk); 

- ondervoeding; 

- gewichtsproblemen (eetstoornis, ondergewicht of overgewicht); 

- de voorbereiding van een maagverkleining (bariatrie) en de behandeling erna. 


Afspraak maken

Telefonisch kunt u een afspraak maken voor een consult. De consulten vinden plaats op dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Ik ben bereikbaar op tel.: 06-53728161. Tijdens de consulten neem ik de telefoon niet op. Probeer het later nog eens of bel tijdens de telefonische spreekuren op maandag t/m vrijdag tussen 12.00 tot 13.00 uur.

Verwijzing

In 2011 is Direct Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Het is noodzakelijk om hiervoor een screening uit te voeren. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze screening en/of eisen toch een verwijzing van een (huis)arts.

Vergoeding vanuit de ketenzorg vereist altijd een verwijzing.

Meer weten over de diëtist van de Voedingsschool >>

Vergoedingen en tarief 2021

Ook in 2021  is dieetadvisering door de diëtist weer opgenomen in de basisverzekering voor 180 minuten per kalenderjaar.(Houd wel rekening met uw eigen risico van €385,-).

Tijdens het eerste consult (60 minuten) vind het intake gesprek en voorbereiding behandelplan plaats. Een week later zal in het tweede consult (60 minuten) het voedingsadvies en behandelplan besproken worden. Daarna heeft u vanuit de basisverzekering nog recht op 2 consulten van 30 minuten.

De Voedingsschool heeft contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. De factuur wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

 Een aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit aanvullende verzekering extra dieetadvisering. Bekijkt u daarvoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

Wanneer u behandeld wordt voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) of CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten), en uw huisarts ketenzorg aanbiedt, kunt u op verwijzing, dieetadvisering krijgen waarbij het eigen risico niet in rekening wordt gebracht. Voor andere diagnoses, bij andere zorgvraag of wanneer uw huisarts geen ketenzorg aanbiedt, wordt dieetadvisering wel met het eigen risico verrekend. Voor dieetadvisering aan kinderen tot 18 jaar is er nooit sprake van verrekening met het eigen risico.

 Tarief

Indien er geen sprake meer is van vergoeding, ontvangt de cliënt een nota. De Voedingsschool hanteert het tarief van €37,50 per 30 minuten.

Afspraak annuleren  

Bij het niet nakomen van een afspraak of het annuleren van een afspraak binnen 24 uur, wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit bedrag dient u zelf te betalen.

Burgerservicenummer (BSN)  

Vanaf 1 juni 2009 is iedere zorgeverlener verplicht om het burgerservicenummer te controleren. Dit betekent dat u bij het eerste consult uw legitimatiebewijs mee moet nemen.

ADRES
Steenstraat 29a
7571 BH  Oldenzaal
Parkeren: Molkenboer P8

CONTACT
Email: info@voedingsschool.nl
telefoon: 06-53728161

LINKS