how to design your own website for free

Voedingsadvies

Wist u dat voeding van grote invloed is op uw lichamelijke of psychische klachten?

Dankzij voedingsstoffen kunnen alle onderdelen van het lichaam groeien en functioneren.

De (orthomoleculair en natuur) diëtist, Caroline Holsbeek, helpt u op weg met een persoonlijke voeding naar een goede gezondheid. De huisarts of specialist kan u een verwijzing geven voor de diëtist.

Een persoonlijk voedings- of dieetadvies kan helpen bij: 

- het verminderen bij chronische ziektesymptomen (o.a. diabetes, gewrichtsklachten, 

  voedselovergevoeligheid);

- spijsverteringsklachten (maag-, darm-, gal- en leverproblemen); 

- hart- en vaataandoeningen (cholesterolproblemen, hartfalen); 

- longklachten (o.a. copd); 

- nierziekten; 

- vage klachten zoals moeheid en slechte conditie van de huid; 

- het versterken van het immuunsysteem; 

- problemen met de schildklier; 

- versterken van de botten (bij osteoporose, osteopenie, botbreuk); 

- ondervoeding; 

- gewichtsproblemen (eetstoornis, ondergewicht of overgewicht); 

- de voorbereiding van een maagverkleining (bariatrie) en de behandeling erna. 


Afspraak maken

Telefonisch kunt u een afspraak maken voor een consult. De consulten vinden plaats op dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Ik ben bereikbaar op tel.: 06-53728161. Tijdens de consulten neem ik de telefoon niet op. Probeer het later nog eens of bel tijdens de telefonische spreekuren op maandag t/m vrijdag tussen 12.00 tot 13.00 uur.

Verwijzing

In 2011 is Direct Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) ingevoerd. Het is noodzakelijk om hiervoor een screening uit te voeren. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze screening en/of eisen toch een verwijzing van een (huis)arts.

Vergoeding vanuit de ketenzorg vereist altijd een verwijzing.

Meer weten over de diëtist van de Voedingsschool >>

Tarief en vergoeding 2019

Ook in 2019 is dieetadvisering door de diëtist weer opgenomen in de basisverzekering voor 180 minuten per kalenderjaar.(Houd wel rekening met uw eigen risico van €385,-).

Voor het eerste consult wordt 90 minuten gerekend.(60 minuten gesprek, 30 minuten voedingsadvies/behandelplan + administratie). Daarna heeft u nog recht op 3 gesprekken van 30 minuten.  

Wanneer u behandeld wordt voor Diabetes type 2, COPD (longaandoening) of CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten), en uw huisarts ketenzorg aanbiedt, kunt u op verwijzing, dieetadvisering krijgen waarbij het eigen risico niet in rekening wordt gebracht. Voor andere diagnoses, bij andere zorgvraag of wanneer uw huisarts geen ketenzorg aanbiedt, wordt dieetadvisering wel met het eigen risico verrekend. Voor dieetadvisering aan kinderen tot 18 jaar is er nooit sprake van verrekening met het eigen risico.  

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit aanvullende verzekering extra dieetadvisering. Bekijkt u daarvoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.  

Contracten met zorgverzekeraars  

De Voedingsschool heeft bij de (meeste) zorgverzekeraars een contract afgesloten. De nota wordt dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Is er geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten dan ontvangt en betaalt u de nota eerst zelf. Daarna kan de nota bij uw zorgverzekeraar ingediend worden. Als de maximale vergoeding bereikt is, betaalt u € 30,- per half uur.

Annuleren  

Bij het niet nakomen van een afspraak of het annuleren van een afspraak binnen 24 uur, wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit bedrag dient u zelf te betalen.

Burgerservicenummer (BSN)  

Vanaf 1 juni 2009 is iedere zorgeverlener verplicht om het burgerservicenummer te controleren. Dit betekent dat u bij het eerste consult uw legitimatiebewijs mee moet nemen.

ADRES
Steenstraat 29a
7571 BH  Oldenzaal
Parkeren: Molkenboer P8

CONTACT
Email: info@voedingsschool.nl
telefoon: 06-53728161